Εγγυημένη επιλογή !Η σωστή επαγγελματική λύση... οικονομικα και γρήγορα   !
         Ηλεκτρική συσκευή, η οποία μετατρέπει το δι’ ένυδρο Οξαλικό Οξύ, (C2H2O4*2H20) από στερεό απ’ ευθείας σε αέριο (εξάχνωση), χωρίς να περάσει από ενδιάμεση υγρή φάση. Καταπολεμά την βαρρόα, γρήγορα, οικονομικά και βιολογικά.

Συνδέοντας την συσκευή σε εναλλασσόμενη τάση 220 V (μπαταρία αυτοκινήτου με inverter, γεννήτρια, παροχή), διοχετεύουμε εξαχνωμένο Οξαλικό Οξύ (αέρια μορφή), εισάγοντας το ακροφύσιο της συσκευής στην κυψέλη. Χρόνος εφαρμογής 20 sec ανά κυψέλη.
     Το Varokill Pro ελέγχει και αποτρέπει την υπερβολική θέρμανση του οξαλικού οξέος ΟΑ, μέσω ειδικού μικροεπεξεργαστή ώστε να μην αποσυντίθεται το ΟΑ σε μυρμηκικό οξύ και μονοξείδιο του άνθρακα, επιτυγχάνοντας μέγιστο βαθμό επανακρυστάλλωσης, γεγονός που το καθιστά αποτελεσματικότερο (ανάπτυξη θερμοκρασιών χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας κ.ο.κ.).

           • Βιολογική θεραπεία.
           • Γρήγορη εφαρμογή θεραπείας 20 sec η κυψέλη.
           • Δεν χρειάζεται να ανοίγετε την κυψέλη.
           • Αποτελεσματικότητα άνω του 96% ( χωρίς γόνο, με γόνο επαναληπτικά 3 φορές ανά 5 μέρες)
           • Δεν βλάπτει τις μέλισσες, την βασίλισσα, το γόνο.
           • Δεν παρουσιάζει αντίσταση στην θεραπεία η βαρρόα.
           • Δεν επηρεάζει την πτητική δραστηριότητα των μελισσών.
           • Δεν καθυστερεί την ανάπτυξη των μελισσιών την άνοιξη.
           • Δεν μολύνει τα πλαίσια με φάρμακα δηλητήρια.
           • Αποτελεί και μέθοδο καταμέτρησης του επιπέδου της βαρρόα.
           • Κόστος θεραπείας ανά κυψέλη περίπου 5 λεπτά του ευρώ.